Hyundai: Moving you further

samen naar een bloeiende toekomst

Wanneer wij over het merk communiceren, is het van groot belang dat de doelstellingen van het merk HCE ons duidelijk voor ogen staan. De merkwaarde van HCE komt voort uit de geschiedenis van het bedrijf en het karakter van de grondlegger en kan een bron van inzicht zijn voor hoe wij moeten denken, wat wij moeten zeggen en hoe wij moeten handelen. Deze waarde kan de basis vormen van al onze uitingen.

 

De kernwaarde van ons merk HCE is de belofte aan en inzet voor onze klanten om hen betere prestaties en meer winstgevendheid te laten behalen. Deze waarde moet ons uitdagen om onze klanten op verschillende terreinen meer efficiëntie te bieden en hen vertrouwen te geven in onze producten en diensten. Deze gedachten moeten een continue leidraad zijn in al onze klantcontacten.

Ons merk consolideren voor onze klanten

Voor al onze klanten is het essentieel dat de merknaam Hyundai wordt geconsolideerd. Want voor velen van hen is het merk Hyundai van doorslaggevende betekenis geweest voor de opbouw van hun bedrijf.

Ons merk consolideren voor onze dealers

Ook in ons netwerk van zeer deskundige dealers van Hyundai Construction Equipment is men doordrongen van het belang van consolidatie van onze merknaam. "Zonder de identiteit achter de naam Hyundai zouden onze producten slechts handelswaar zijn." De naam Hyundai staat voor de leider in zijn klasse. Onze concurrenten doen niets liever dan hun producten op gelijke hoogte te stellen met die van ons.

Ons merk consolideren voor onze medewerkers

Bij Hyundai Construction Equipment staat onze naam gelijk aan onze reputatie – een reputatie die onze medewerkers gedurende vele jaren hebben helpen opbouwen. Hyundai-medewerkers sloegen de spijker op de kop toen ze zeiden: "Door onze innovatiekracht en onze kwaliteit steken onze machines hoog uit boven die van alle anderen. En door onze continue verbeteringen zullen wij onze voorsprong behouden. Wij zijn de leiders. Achter ons komen de volgers."